Informacja o podziale środków PFRON na 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. na posiedzeniu sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego podjęto uchwałę określającą rodzaje zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr V/12/2019 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PUP w Grudziądzu) przekazano 25 000,00 zł na wydatki  na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PCPR w Grudziądzu) przekazano 1 508 349,00 zł, w tym na:

  1. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1 227 924,00 zł;          
  2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 70 000,00 zł;
  3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 135 425,00 zł;                       
  4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                          i technicznych 70 000,00 zł;
  5. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym 5 000,00 zł.

Projekt uchwały przed skierowaniem na posiedzenie Rady Powiatu został  pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Grudziądzkim.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *