„Aktywacja NEET”

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zaprasza osoby z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w projekcie pt: „Aktywizacja NEET”. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społeczny, współfinansowanego  przez Unię Europejską.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019-30.06.2020 r.

Uczestnikami projektu są wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób w tym co najmniej 50% osób o niskich kwalifikacjach i 30% osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Przewidziane formy wsparcia:

  1. doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,          
  2. pośrednictwo pracy,
  3. szkolenia zawodowe,
  4. płatne 3 miesięczne staże zawodowe.

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja będzie realizowana w sposób jawny i bezstronny, systematycznie przez cały okres realizacji projektu. Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

  1. Zebranie formularzy – dokumenty będą zbierane w biurze projektu.
  2. Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.
  3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełnia poniższe warunki:

-zamieszkują miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 1 pkt.,

-wykształcenie na poziomie ISCED 3 – 2 pkt.

  • Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących (w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).
  • Utworzenie listy rezerwowej (szeregowanej analogicznie).
  • Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy).

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult tel.: 81/ 534 73 37, email: torun@euro-konsult.pl                                    

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *