Informacja o ogłoszonym konkursie pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłosił otwarty konkurs ofert nr  30/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego działający na rzecz osób niepełnosprawnych minimum rok przed dniem złożenia oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl, niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.
 
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 26 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59:59. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Generator ofert – WITKAC”.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 484.305,00 zł.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia – Biura Realizacji Dofinansowań, tel. 56 652 18 39, 56 652 18 55.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *