Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w dniu 29 czerwca 2019 r. (sobota) w godzinach 10-13 odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu grudziądzkiego.

Na spotkaniu, które poprowadzi  Pani Natalia Gniadek – trener i doradca personalny, zostanie poruszony temat „ Formy i sposoby pomocy w sytuacjach trudnych”.

Jak zwykle spotkanie odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, sala konferencyjna  nr 1 (parter).

Serdecznie zapraszamy do udziału, zapewniamy zajęcia dla dzieci oraz bufet kawowy dla uczestników spotkania.

Prosimy o telefoniczne (56 462 29 39) bądź osobiste potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 26 czerwca 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przypominamy o terminie  składania wniosków.

Adresaci programu, czyli podmioty prowadzące WTZ na terenie powiatu grudziądzkiego, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Małomłyńska 1, pok. 112) od 1 do 30 czerwca 2019 r. przyjmuje wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (dotyczy zajęć, które mają zostać uruchomione i prowadzone od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.). Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl, w zakładce dotyczącej programów realizowanych obecnie – w sekcji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Przypominamy, że Beneficjentami programu mogą być:

1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

 Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Konsultacje społeczne w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag, wniosków, propozycji do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 14 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: pcprgrudziadz@interia.pl
  • faksu: nr 56 462 29 39
  • poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

oraz osobiście w siedzibie PCPR, I piętro, pokój nr 120.

Załączniki:

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Staże wolontariackie w Niemczech 2019/2020

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” w partnerstwie z niemiecką organizacją Paritätische Freiwilligendienste Sachsen (https://parisax.de/) oferuje roczne staże wolontariackie w Niemczech – w Dreźnie i innych miejscowościach przygranicznej Saksonii.

Ich uczestnikami mogą być osoby w wieku 18-30 lat. W większości miejsc nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, jedynie otwartość na jego naukę podczas pobytu w Niemczech.

Miejsca stażu to: przedszkola, ośrodki dla osób z niepełnosprawnością, szkoła waldorfska, szkolne laboratorium naukowe i inne.

Staż rozpoczyna się 1 września 2019 r. i kończy 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://motyka.org.pl/175/staze-wolontariackie-w-niemczech

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy dla Wychowanków Pieczy Zastępczej

W sobotę, 15 czerwca 2019 r., w hali widowiskowo-sportowej Arena Toruń przy ul. Bema 73-89 odbędzie się Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy dla Wychowanków Pieczy Zastępczej.

Piknik podzielony będzie na następujące strefy: Jarmark Zawodowy, Strefa Edukacyjna, Strefa Doradztwa Zawodowego, Strefa dla Najmłodszych, Strefa Smaku, Strefa dla Kadr, Strefa Sportu oraz Strefa Poradnictwa Prawnego.

Ideą Pikniku jest prezentacja szkół oraz firm stanowiących potencjalnych pracodawców dla usamodzielnianej młodzieży: wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka. Zaprezentują się m.in. szkoły, uczelnie oraz firmy, które przedstawią młodzieży możliwości dalszego kształcenia oraz różne ścieżki rozwoju zawodowego. Oferta firm przybliży młodym ludziom wiedzę o różnych zawodach i branżach, aby mieli rozeznanie na rynku pracy oraz mogli dotknąć i spróbować zawodu, który być może będą wykonywać w przyszłości.

Uczestnicy będą mieli możliwość m.in. gotować pod okiem znanych kucharzy. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych.

Organizatorami Pikniku są Fundacja Pomocy Pierwsza Praca w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W załączeniu szczegółowe informacje, program, regulamin oraz karta zgłoszeniowa.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Festyn Rodzinny dla rodzin zastępczych

W sobotę, 25 maja 2019 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowało Festyn Rodzinny dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu grudziądzkiego.

Festyn odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Grudziądzkiego Adama Olejnika, który wraz z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożeną Grabdą oraz zaproszonymi gośćmi: Barbarą Dobek – Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz Zofią Laskowska i Bożeną Nadworną – Członkiniami Komisji Polityki Społecznej – podziękował wszystkim prowadzącym rodziny zastępcze za trud wniesiony w pełnienie tak ważnej funkcji i zaangażowanie w wychowanie dzieci.

Rodziny zastępcze naszego powiatu spotkały się na plenerowym Festynie w Centrum Rozrywki EXTREME w Grudziądzu. Dzieci wraz opiekunami, pod czujnym okiem instruktorów obiektu, korzystały z licznych dostępnych atrakcji:
– Bubble Football,
– papugarni, gdzie własnoręcznie można było nakarmić kolorowe papużki,
– strzelnic,
– gokartów,
– dmuchanej strefy zabaw, z której korzystali nie tylko najmłodsi.

Były również m.in. alpaki Coco i Miki, malowanie twarzy oraz zabawa z bańkami XXL.

W festynie uczestniczyło ponad 50 osób.

W trakcie imprezy wszyscy zostali poczęstowani pyszną grochówką i kiełbaskami z ogniska. Nie zabrakło również drożdżówek, słodyczy i owoców. Wszystkie dzieci otrzymały paczki z drobnymi upominkami i słodyczami.

Spotkanie to nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie sponsorów:

– Makowski Marek-Zakład Piekarniczo-Cukierniczy, ul. Padewskiego 3, Grudziądz

– Lemigo Sp. z o.o., ul. Waryńskiego  32, Grudziądz

– Usługi Transportowe- Spedycja, Leszek Furmański, ul. Jackowskiego 25, Grudziądz

– P.R.E. Elektrochem Sp. z o.o., ul Por. Krzycha 6, Grudziądz

– MEG-AG, Agnieszka Krupska-Falacińska, ul. Waryńskiego 6, Grudziądz

– Nowa Energia Sp. z o.o. Tomasz Trędowski, Piaski 45, Grudziądz

– Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych.

Na terenie Powiatu Grudziądzkiego funkcjonuje obecnie 38 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 50 dzieci. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.

Informacje i kontakt:

PCPR ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 229 39

rodzinazastepcza@pcprgrudziadz.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zapytanie ofertowe na dwa wyjazdy edukacyjne

W czwartek, 23 maja 2019 r., opublikowano zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”. Termin składania ofert mija 4 czerwca 2019 r. o godz. 10:00. Szczegóły

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wynik konkursu ofert

W dniu 15 maja 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert wpłynęła jedna oferta. W ramach przeprowadzonego postępowania dotacja została przyznana Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” adresowanego do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

Poniżej zamieszczono treść uchwały nr 11/25/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” wraz z załącznikiem.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 9/20/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 9/20/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

II spotkanie edukacyjne

W czwartek, 11 kwietnia br., w StarostwiePowiatowym w Grudziądzu odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania było zaznajomienie zainteresowanych osób z wymogami oraz zasadami pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących sytuacji dziecka w pieczy zastępczej.

Spotkanie pod hasłem „Komunikacja – porozumienie między dzieckiem a rodzicem” poprowadziła Aleksandra Gawinecka, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Omówione zostały m.in. rodzaje i style komunikacji oraz sposoby rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji. Prowadząca udzieliła wielu cennych wskazówek dotyczących dobrej komunikacji z dzieckiem oraz obaliła najpopularniejsze mity na temat rodzin zastępczych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów na czele ze Starostą Grudziądzkim Adamem Olejnikiem, pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu grudziądzkiego, a także rodziny zastępcze i kandydaci na rodziców zastępczych z naszego powiatu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz