Archiwum autora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Skrócony czas pracy PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2020 Kierownika PCPR w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2020 r., tutejsze Centrum będzie czynne od 12 do 14 sierpnia 2020 r. w godzinach od 7.30 do 14.00.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” dla pieczy zastępczej

Świadczenie DOBRY START przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?Wsparcie wynosi 300 zł jednorazowo, niezależnie od posiadanego dochodu. Dla kogo wsparcie?Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki: Nie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Konkurs grantowy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił w dniu 19 czerwca br. konkurs grantowy, służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (Działanie 2.8 PO WER). Nabór wniosków rozpoczęto w dniu 22 czerwca br. od … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Zdobywam kwalifikację – zdobywam pracę!”

iT Consulting sp. z o.o. wraz z partnerem – Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała – realizuje projekt „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam pracę!”, który swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do osób młodych (przedział wiekowy 18-29 lat), … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Na ścieżce kariery”

Centrum Edukacji Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana droga 1A realizuje projekt pn. „Na ścieżce kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Poddziałaniu 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Projekt „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w projekcie „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie” dofinansowanym ze środków PFRON. Fundacja oferuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, zajęcia z poruszania się z psem przewodnikiem, zdalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i smart … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Płatne staże zawodowe dla osób do 29. roku życia

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie „Mam staż – mam możliwości zawodowe!” osoby w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów KC) spełniające poniższe kryteria: bierni zawodowo, w tym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

#GaszynChallenge

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – nominowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wydrznie – podjęło wyzwanie w ramach akcji #GaszynChallenge Nominowaliśmy:– Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Białochowie– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą– Gminny … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nowe zasady obsługi interesantów

W związku z istniejącym stanem epidemii, Zarządzeniem nr 9/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  wprowadzono zmiany w obsłudze interesantów. Bezpośrednia obsługa … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Możliwość ubiegania się o granty na wynagrodzenia pracowników ZOL-i oraz pracowników świadczących usługi opiekuńcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków na granty w ramach „Marszałkowskiego Pakietu Kryzysowego”. Granty przeznaczone są na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz