Archiwum kategorii: Uncategorized

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 9/20/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Informacje dotyczące konkursu zawarte … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja dotycząca 27 kwietnia i 2 maja 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 10 kwietnia br. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, informujemy, iż w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

II spotkanie edukacyjne

W czwartek, 11 kwietnia br., w StarostwiePowiatowym w Grudziądzu odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o podziale środków PFRON na 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. na posiedzeniu sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego podjęto uchwałę określającą rodzaje zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r. Zgodnie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Marcowe spotkanie grupy wsparcia

W dniu 23 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu grudziądzkiego. Spotkanie prowadzone było przez specjalistę, a jego głównym celem było zapewnienie rodzinom zastępczym możliwości … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. Oznacza to, że dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Projekt dla osób bezrobotnych

Centrum Edukacyjne Żelazna realizuje projekt dla osób bezrobotnych „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia”, przeznaczony dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw potrzebom osób zagrożonych zwolnieniem bądź przebywających na bezrobociu przez ostatnie pół roku. Specjaliści mogą pomóc np. w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Aktywny Samorząd” – Moduł II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu Grudziądzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” –Moduł II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019. W ramach Modułu II … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Praca dla osób w wieku 15-24 lat

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Grudziądzu zaprasza osoby w wieku 15-24 lat, które chciałyby podjąć pracę krótkoterminową bądź poszukują pracy na etat. Siedziba PPP mieści się w przy ul. Parkowej 18. Szczegóły w załączniku:

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz