Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W ramach struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. Więcej…

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działają dwa Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach

adres: ul. Sportowa 4, 88-181 Jaksice (powiat inowrocławski)

tel. 52 357 89 32

e-mail: sow@pcpr-ino.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

adres: ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola (powiat tucholski)

tel. 52 55 400 45, 664 721 527

e-mail: sow.tuchola@wp.pl