Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W ramach struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. Więcej…