Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą otrzymać szczegółowe informacje, a także  formularze i inne dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu (w pokoju 118 – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Małomłyńskiej 1) oraz poniżej:

Zapewniamy równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie. Prowadzona jest w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia, z zachowaniem bezstronności.