Wydarzenia

Podsumowanie działań w 2018 roku

W 2018 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało:

  • 31 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
  • 20 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
  • 64 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
  • 10 spotkań terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
  • 3 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
  • warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
  • warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą