Wydarzenia

Aktualny harmonogram


Podsumowanie działań w marcu 2020 roku

W marcu 2020 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 3 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej

IV spotkanie edukacyjne

W środę, 4 marca br., w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt ten jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania było zaznajomienie zainteresowanych osób z zagadnieniami dotyczącymi wychowania dzieci, a w szczególności konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkanie poprowadził pedagog Maciej Kluczyk, wieloletni wychowawca w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, który przybliżył uczestnikom specyfikę rodzicielstwa zastępczego, dzieląc się swoimi doświadczeniami i udzielając wielu cennych wskazówek.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy powiatu grudziądzkiego, a także pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, gminnych i miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz szkół podstawowych z terenu powiatu.


Podsumowanie działań w lutym 2020 roku

W lutym 2020 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – co warto wiedzieć?
 • zajęcia animacyjne dla dzieci korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie

oraz mobilnie:

 • 18 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: „Matka, ojciec i dziecko, czyli rodzina w podróży życia
 • zajęcia animacyjne dla dzieci korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie
 • warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat: „Współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień behawioralnych (uzależnienie od internetu, telefonu komórkowego, tv)

Podsumowanie działań w styczniu 2020 roku

W styczniu 2020 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 6 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej

oraz mobilnie:

 • 15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 18 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

Podsumowanie działań w 2019 roku

W 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie i mobilnie:

 • 175 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 85 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 176 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 40 spotkań terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • 6 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
 • 3 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
 • 3 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

Podsumowanie działań w grudniu 2019 roku

W grudniu 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 12 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą: „Savoir-vivre, czyli zasady dobrego zachowania

oraz mobilnie:

 • 13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: „Prowadzenie gospodarstwa domowego
 • zajęcia animacyjne dla dzieci korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie

Podsumowanie działań w listopadzie 2019 roku

W listopadzie 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 3 porady w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 11 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

oraz mobilnie:

 • 8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: „Budowanie tożsamości dziecka w pieczy zastępczej
 • zajęcia animacyjne dla dzieci korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie

Podsumowanie działań w październiku 2019 roku

W październiku 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 12 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 6 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat: „Tolerancja i szacunek dla odmienności
 • warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą: „Tolerancja i szacunek dla odmienności

oraz mobilnie:

 • 6 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 12 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: „Jak zrozumieć nastolatka?
 • zajęcia animacyjne dla dzieci korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie

III spotkanie edukacyjne

We wtorek, 22 października br., w sali kolumnowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt ten jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania było zaznajomienie zainteresowanych osób z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania dziecka w grupie oraz emocji dziecka, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej.

Spotkanie poprowadził pedagog Maciej Kluczyk, wieloletni wychowawca w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, który przybliżył uczestnikom specyfikę rodzicielstwa zastępczego, dzieląc się swoimi doświadczeniami i udzielając wielu cennych wskazówek.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy powiatu grudziądzkiego, a także pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz gminnych i miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej.


Podsumowanie działań we wrześniu 2019 roku

We wrześniu 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 9 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 6 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 6 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej

oraz mobilnie:

 • 8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

Podsumowanie działań w sierpniu 2019 roku

W sierpniu 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej

oraz mobilnie:

 • 10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. odbył się pięciodniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi. Wzięło w nim udział 39 osób – rodziców zastępczych i dzieci z terenu powiatu grudziądzkiego. Uczestnicy spędzili 5 dni w Zakopanem. W programie wyjazdu znalazły się m.in. gry i zabawy rodzinne, zajęcia integracyjne, warsztaty umiejętności społecznych dla starszych dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, wycieczka do Rabki oraz pobyt w aquaparku.


Podsumowanie działań w lipcu 2019 roku

W lipcu 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 2 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

oraz mobilnie:

 • 15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

Podsumowanie działań w czerwcu 2019 roku

W czerwcu 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 11 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej

oraz mobilnie:

 • 15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

Podsumowanie działań w maju 2019 roku

W maju 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 9 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: „Seksualność dzieci i młodzieży
 • zajęcia animacyjne dla dzieci korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie

oraz mobilnie:

 • 8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 3 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

Podsumowanie działań w kwietniu 2019 roku

W kwietniu 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 10 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 4 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 3 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej

oraz mobilnie:

 • 9 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 6 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: „Jak wychowywać dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym lub dziecko niestosowane społecznie
 • zajęcia animacyjne dla dzieci korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie
 • warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat: „Moje NIE dla przemocy

II spotkanie edukacyjne

W czwartek, 11 kwietnia br., w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania było zaznajomienie zainteresowanych osób z wymogami oraz zasadami pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących sytuacji dziecka w pieczy zastępczej.

Spotkanie pod hasłem „Komunikacja – porozumienie między dzieckiem a rodzicem” poprowadziła Aleksandra Gawinecka, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Omówione zostały m.in. rodzaje i style komunikacji oraz sposoby rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji. Prowadząca udzieliła wielu cennych wskazówek dotyczących dobrej komunikacji z dzieckiem oraz obaliła najpopularniejsze mity na temat rodzin zastępczych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów na czele ze Starostą Grudziądzkim Adamem Olejnikiem, pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu grudziądzkiego, a także rodziny zastępcze i kandydaci na rodziców zastępczych z naszego powiatu.


Podsumowanie działań w marcu 2019 roku

W marcu 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 12 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 9 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą: „Wchodzenie w dorosłość – poszukiwanie tożsamości

oraz mobilnie:

 • 7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 8 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego

Podsumowanie działań w lutym 2019 roku

W lutym 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 12 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 9 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 11 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat: „Współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień behawioralnych (uzależnienie od internetu, telefonu komórkowego, TV)

oraz mobilnie:

 • 8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: „Zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci
 • zajęcia animacyjne dla dzieci korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie

Podsumowanie działań w styczniu 2019 roku

W styczniu 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie:

 • 12 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 9 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 5 spotkań w ramach terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej

oraz mobilnie:

 • 10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 6 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego

Podsumowanie działań w 2018 roku

W 2018 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało:

 • 31 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 20 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 64 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 10 spotkań terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • 3 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci: „Kary i nagrody w wychowaniu dzieci – czym są i czy można z nich zupełnie zrezygnować?„, „Sztuka porozumiewania się w rodzinie (rodzeństwo bez rywalizacji)„, „Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców zastępczych
 • warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat: „Trudne sytuacje życiowe – jak sobie z nimi radzić?
 • warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą: „Jak dobrze gospodarować budżetem?