Zamówienia publiczne

W czwartek, 23 maja 2019 r., opublikowano zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”. Termin składania ofert mija 4 czerwca 2019 r. o godz. 10:00. Szczegóły

Z wcześniejszymi zapytaniami ofertowymi można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod tym adresem.