Zamówienia publiczne

W dniu 8 lipca 2019 r. opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na dostawę tuszów i tonerów, które można znaleźć tutaj.

Z wcześniejszymi zapytaniami ofertowymi można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod tym adresem.