Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Oznacza to, że dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, mają prawo do otrzymania świadczenia. O świadczenie można ubiegać się już od 1 marca 2019 r.

Świadczenie może być przyznane:

  • Matce, która:
  • urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci,
  • osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 60 lat,
  • nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (może posiadać emeryturę/rentę w kwocie niższej od najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto).
  • Ojcu, który:
  • wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę,
  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 65 lat,
  • nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (może posiadać emeryturę/rentę w kwocie niższej od najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje:

  • Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jeżeli wnioskodawca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS.

Szczegółowe informacje, warunki, kryteria i druki dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl

Infolinia: 22 560 16 00 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00)

oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *