Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny w ramach projektu „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Podziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać przesyłką pocztową/kurierską do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz (UWAGA: w związku z istniejącym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 biuro podawcze usytuowano na parterze budynku), z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 27 maja 2021 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby pracodawcy).

Szczegóły na stronie https://pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info/praca-w-pcpr/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *