500+ na nowych zasadach od czerwca

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), informujemy, iż dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej będą wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu tylko do 31 maja 2022 r. Z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa decyzje, na podstawie których przyznano prawo do dodatku wychowawczego, tracą moc. Od 1 czerwca 2022 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – tak samo jak na dzieci biologiczne – będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Organem, który będzie ustalał prawo do ww. świadczenia, będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Okres świadczeniowy trwać będzie od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie do dnia osiągnięcia pełnoletności.

Wnioski – wyłącznie elektronicznie – można składać od 1 lutego br. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Rodzice zastępczy składają wniosek SW-O, a dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – wniosek SW-D.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające umieszczenia dziecka w pieczy (o wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do nas pisemnie bądź elektronicznie).

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa, etc.),
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze
    do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie ZUS: www.zus.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *