Zaproszenie na spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci

Z A P R O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci, organizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania jest zaznajomienie zainteresowanych osób z tematyką budowania zasobów niezbędnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach z dzieckiem.

Spotkanie odbędzie się w środę, 15 listopada 2023 r., w „Zajeździe pod Kasztanem” w Grudziądzu, ul. Miłoleśna 4, w godz. 9 – 15.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Chętni powinni zgłaszać się za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia przyjmowane są w PCPR w Grudziądzu (mail: sekretariat@pcprgrudziadz.pl) – do poniedziałku,
13 listopada 2023 r. Liczy się kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Temat:W RODZICACH SIŁA!
BUDOWANIE ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH
DO RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Z DZIECKIEM
Termin:środa, 15 listopada 2023 r.
Miejsce:„Zajazd pod Kasztanem” ul. Miłoleśna 4, 86-300 Grudziądz
Prelegent:Magdalena Komiago
certyfikowany trener biznesu, magister psychologii, coach   Jej specjalność to treningi doskonalenia kompetencji osobistych
i społecznych oraz szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Od wielu lat prowadzi gabinet terapeutyczny, gdzie wspiera
w rozwoju osoby z niepowodzeniami w procesie realizacji
celów zawodowych czy życiowych.
Program:
09:00 – 09:10Rejestracja uczestników
09:10 – 09:20Otwarcie spotkania – powitanie gości
09:20 – 10:30I blok tematyczny: Od uległości do dominacji. Rozpoznawanie własnych strategii radzenia sobie w podbramkowych sytuacjach
10:30 – 10:45Przerwa kawowa
10:45 – 13:00II blok tematyczny: Zmiana starych schematów na bardziej wspierające
w efektywnych interwencjach wychowawczych
13:00 – 13:30Przerwa obiadowa
13:30 – 15:00III blok tematyczny: Zadbane dziecko to zadbany rodzic – jak troszczyć się
o własne „wewnętrze dziecko”

druk do pobrania:


Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *