Punkt Interwencji Kryzysowej

Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego.

Celem interwencji kryzysowej jest przede wszystkim przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejścia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej czeka na Państwa psycholog w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00.

Konsultacje udzielane są w pokoju nr 120, I piętro, tel. 56 462 29 39, bezpłatnie, bez względu na dochód osoby korzystającej, będącej w stanie kryzysu.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty u psychologa pod numerem telefonu 56 46 229 39 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).


W związku z powszechnym dostępem do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w Punkcie Interwencji Kryzysowej od 2020 roku nie są prowadzone dyżury radcy prawnego.

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w punkcie, działającym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294,
z późn. zm.), mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (parter, pokój nr 9). Jest on czynny w poniedziałki w godz. 8–12, we wtorki i środy w godz. 15–19,
w czwartki w godz. 8–12 oraz w piątki w godz. 12–16. Szczegóły pod numerem telefonu
56 45 14 407.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone są również w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie, w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w Urzędzie Gminy Gruta oraz w Gminnych Ośrodkach Kultury w Rogóźnie i w Świeciu nad Osą.

Szczegółowe informacje nt ww. punktów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu pod podanym niżej adresem:

https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/307,nieodplatna-pomoc-prawna?tresc=8911