Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada – Dzień pracownika socjalnego

W dniu tak ważnym dla każdego pracownika pomocy społecznej chcemy Wam podziękować za zaangażowanie w służbę i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Chcemy także życzyć każdemu pracownikowi dużo cierpliwości, satysfakcji, zadowolenia  z pracy na rzecz potrzebujących, uśmiechu na co dzień oraz zdrowia.

Z okazji dnia pracownika socjalnego życzymy wszelkiej pomyślności.

Zespół PCPR w Grudziądzu

20.11.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zaproszenie na spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci

Z A P R O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci, organizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania jest zaznajomienie zainteresowanych osób z tematyką budowania zasobów niezbędnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach z dzieckiem.

Spotkanie odbędzie się w środę, 15 listopada 2023 r., w „Zajeździe pod Kasztanem” w Grudziądzu, ul. Miłoleśna 4, w godz. 9 – 15.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Chętni powinni zgłaszać się za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia przyjmowane są w PCPR w Grudziądzu (mail: sekretariat@pcprgrudziadz.pl) – do poniedziałku,
13 listopada 2023 r. Liczy się kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Temat:W RODZICACH SIŁA!
BUDOWANIE ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH
DO RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Z DZIECKIEM
Termin:środa, 15 listopada 2023 r.
Miejsce:„Zajazd pod Kasztanem” ul. Miłoleśna 4, 86-300 Grudziądz
Prelegent:Magdalena Komiago
certyfikowany trener biznesu, magister psychologii, coach   Jej specjalność to treningi doskonalenia kompetencji osobistych
i społecznych oraz szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Od wielu lat prowadzi gabinet terapeutyczny, gdzie wspiera
w rozwoju osoby z niepowodzeniami w procesie realizacji
celów zawodowych czy życiowych.
Program:
09:00 – 09:10Rejestracja uczestników
09:10 – 09:20Otwarcie spotkania – powitanie gości
09:20 – 10:30I blok tematyczny: Od uległości do dominacji. Rozpoznawanie własnych strategii radzenia sobie w podbramkowych sytuacjach
10:30 – 10:45Przerwa kawowa
10:45 – 13:00II blok tematyczny: Zmiana starych schematów na bardziej wspierające
w efektywnych interwencjach wychowawczych
13:00 – 13:30Przerwa obiadowa
13:30 – 15:00III blok tematyczny: Zadbane dziecko to zadbany rodzic – jak troszczyć się
o własne „wewnętrze dziecko”

druk do pobrania:


Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 25 października 2023 r. w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej na czteroletnią kadencję na lata 2023 – 2027 przez Starostę Grudziądzkiego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W skład Rady wchodzą:

 1. Krzysztof Czepukojć– Przewodniczący Rady
 2. Sylwia Jaszewska – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Katarzyna Pyszora – Sekretarz Rady
 4. Krystyna Kaczorowska– członek Rady
 5. Hanna Hamelska – członek Rady.

Wszyscy zainteresowani tematyką i obszarem działania Rady mogą kontaktować się z Przewodniczącym Rady p. Krzysztofem Czepukojciem w każdy piątek w godzinach 9:00–13:00 pod nr tel.: 605 748 164.  

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

PCPR nieczynne 2 listopada 2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż w czwartek, 2 listopada 2023 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie nieczynne

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Praca w PCPR!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zatrudni na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie umowy zlecenia. Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2023 r. o godz. 15.30 ( decyduje data i godzina wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby PCPR w Grudziądzu.

Szczegółowe informacje, w tym  dotyczące dokumentów aplikacyjnych jakie należy złożyć zostały zamieszczone na stronie https://pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info/57/162/nabory-na-wolne-stanowiska-pracy.html w zakładce nabory na wolne stanowiska pracy oraz dodatkowo w zakładce zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

PRACA !

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie
zatrudnią

FIZJOTERAPEUTĘ

 • wykształcenie – wyższe lub policealne –  fizjoterapia
 • 1 etat
 • umowa o pracę
 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-15
 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami
 • zatrudnienie od listopada 2023 r.

Kontakt:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie

Gruta 1. 86-330 Mełno
Tel: 56/46 86 314, kom. 789 392 853
e-mail : wtz.gruta@op.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności
dla beneficjenta.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Adresatem Programu są osoby, które posiadają

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu,
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Poniżej znajduje się film prezentujący możliwość złożenia wniosku elektronicznie w ramach programu.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/procedowanie-wnioskow-sam/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Dostępne mieszkanie

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

 Adresatem programu są osoby, które:

 • posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka i w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia. 
 • W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Poniżej znajduje się film prezentujący możliwość złożenia wniosku elektronicznie w ramach programu.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/procedowanie-wnioskow-sam/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wystartowała infolinia iPFRON+

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 
800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

Poznaj iPFRON+

Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez PFRON to cały czas masz okazję nauczyć się jego obsługi. Wystarczy, że wejdziesz na kanał Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists i wybierzesz przygotowaną dla Ciebie playlistę.

Skorzystaj ze szkoleń e-learningowych 

Szkolenia zawierają między innymi informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON, https://edukacja.pfron.org.pl/

Sprawdź w systemie

Zobacz z jakich form wsparcia możesz skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+.

Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2023 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Maksymalne dofinansowanie do projektu w poszczególnych obszarach może wynieść:

 1. obszar B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; nie więcej niż  165.000,00 zł (35% w przypadku urzędów administracji samorządu powiatowego i gminnego);

– adresaci pomocy: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 1. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

– 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, do 70.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

– adresaci pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 1. obszar D – likwidacja barier transportowych;

– 85 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 95% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej lecz nie więcej niż:

a) 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

 • 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
 • 330.000,00 zł dla autobusów;

– adresaci pomocy:

      a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zgodnie z definicją w programie) prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

      b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

      c) gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich    terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

– do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde nowo utworzone miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej lub;

– do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (remont, rozbudowa obiektu, prace adaptacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia).

Treść Programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2023 r. uczestników Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Projekt z zakresu obszaru B, C, D, F wraz z wymaganymi w Programie załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz w nieprzekraczalnym terminie do  15. 02. 2023 r. Jako wzór  do sporządzenia projektu można wykorzystać druk „Wniosek Projektodawcy” (do pobrania na stronie www.pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info).

Wymagane załączniki do wniosku określone zostały w Rozdziale I „Zasady ogólne” Załącznika nr 1 do procedur (Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania projektów) oraz w rozdziałach od II do V „Zasady szczegółowe” Załącznika nr 1 do procedur – w zależności od wnioskowanego obszaru dofinansowania – załącznik i procedury dostępne na stronie www.pfron.org.pl. Dodatkowo prosimy o załączenie do składanych dokumentów pliku uzupełnionego „Wniosku Projektodawcy” w formie elektronicznej edytowalnej (Word, Excel) na nośniku CD lub mailowo na adres: sekretariat@pcprgrudziadz.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Unieważnienie konkursu

W dniu 18.07.2022 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 123/154/2022 unieważnił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Unieważnienie konkursu nastąpiło z powodu niewpłynięcia  żadnej oferty.

uchwała 123/157/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18.07.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Pomoc PFRON  dla obywateli Ukrainy w zakresie dofinansowania do zapotrzebowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nabywane na zlecenie

Rada Nadzorcza PFRON uchwaliła program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 2. posiadają w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON w ramach Modułu I w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Beneficjent programu, w imieniu małoletnich Beneficjentów – opiekun, składa wniosek o świadczenie na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Procedur realizacji Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” do samorządu powiatowego.

Treść programu wraz z drukiem wniosku dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

500+ na nowych zasadach od czerwca

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), informujemy, iż dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej będą wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu tylko do 31 maja 2022 r. Z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa decyzje, na podstawie których przyznano prawo do dodatku wychowawczego, tracą moc. Od 1 czerwca 2022 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – tak samo jak na dzieci biologiczne – będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Organem, który będzie ustalał prawo do ww. świadczenia, będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Okres świadczeniowy trwać będzie od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie do dnia osiągnięcia pełnoletności.

Wnioski – wyłącznie elektronicznie – można składać od 1 lutego br. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Rodzice zastępczy składają wniosek SW-O, a dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – wniosek SW-D.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające umieszczenia dziecka w pieczy (o wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do nas pisemnie bądź elektronicznie).

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa, etc.),
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze
  do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie ZUS: www.zus.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Godziny pracy PCPR

Informujemy, iż od 13 października 2020 roku obowiązują nowe godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • wtorek: 7.30 – 17.00
 • piątek: 7.30 – 14.00
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list otwarty do osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii koronawirusa. Zaapelował w nim: „Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę – zwróć się po pomoc. Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić”.

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować,
że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia.
W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało dokument pn. „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz