Aktualności 2023

Spotkanie w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3”

W dniu 15 listopada 2023 r.  odbyło się spotkanie osób zatrudnionych  w instytucjach zajmujących się pracą z rodziną i pomocą dziecku oraz osób zainteresowanych tematyką pieczy zastępczej, mieszkańców powiatu grudziądzkiego lub pracujących na terenie powiatu, w Zajeździe „Pod Kasztanem” przy ul. Miłoleśnej 4 w Grudziądzu.